• ဆိုက်ရောက်၏နေ့စွဲ၏ 60 ရက်ပေါင်းမတိုင်မီဖျက်သိမ်းခဲ့လျှင်: အနေများ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 25% retention ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
  • ဆိုက်ရောက်၏နေ့စွဲ၏ 30-60 ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းခဲ့လျှင်: အနေများ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 40% retention ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
  • ဆိုက်ရောက်၏နေ့စွဲ၏ 21-30 ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းခဲ့လျှင်: အနေများ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 50% retention ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
  • ဆိုက်ရောက်၏နေ့စွဲ၏ 07-21 ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းခဲ့လျှင်: အနေများ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 75% retention ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
  • ဆိုက်ရောက်၏နေ့စွဲ၏ 07 ရက်အတွင်းဖျက်သိမ်းခဲ့လျှင်: အနေများ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 100% retention ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
  • အဘယ်သူမျှမ-ပြပွဲ၏အမှု၌ဖြစ်စေ Check-out ကြိုတင်ထွက်ခွာသွားယနေ့အထိ: အနေများ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 100% retention ကိုတာဝန်ခံအဖြစ်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။

ဖုန်းခေါ်နောက်ကျောကိုတောင်းဆို

ပြန်ခေါ်ဆိုမှုကိုတောင်းခံ

ပြန်ခေါ်ဆိုမှုကိုတောင်းဆိုဖို့အောက်ကသင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဆက်အသွယ်ပြန်ရလိမ့်မယ်။